o cocuklari
o cocuklari

Kaleleri - Midilli Adası

Kaleleri

Midilli Kalesi Şehrin kuzey tarafını bir mücevher gibi süsleyen ve 60 dönümlük arazi üzerine kurulu Midilli kalesi; Akdenizin en büyükleri arasındadır. Kale; limana yakın bir yeşil tepe üzerine kurulmuştur ve bütün ihtişamını hâlâ korumaktadır.

Temeli; Bizans döneminde 482-565 yılları arasında antik kale kalıntıları üzerine atıldı. İnşaat; Gatelouzon Hegemonyası döneminde tamamlandı (1355-1462).  1373 yılında Gatelouzon hükümdarı I. Francis bir kule inşa ederek o günün şartlarında kaleyi güçlendirdi. 1384 yılındaki yıkıcı depremden sonra büyük hasar gören kale tekrar yapıldı; surlarla, güçlü duvarlarla ve toplarla güçlendirildi.

1462 yılında kale Osmanlı’ların eline geçti. Bu dönemde kalenin içerisine bir çok dini ve kozmik binalar yapıldı
Kale üç bölümden oluşmaktadır. Üst kale, Gatelouzonlar tarafından yapılan orta kale ve Osmanlılar tarafından inşa edilen alt kale olmak üzere. Girişin güneyden olduğu üst kalede; Gatelouzon, Palaiologon dönemine ait farklı noktalarda duvarların içerisinde semboller göreceksiniz.

Burada  Osmanlıya ait  yazıtlara da rastlayacaksınız. Sağda ana giriş kapısında 5 adet kuleye rastlayacaksınız. Bu kuleler; Midili antik tiyatrosu dahil eski binalardan toplanan malzemelerle inşa edilmiştir. Önemli yapılar arasında Osmanlı garnizonunun kullandığı barut depoları ve St John kilisesi üzerine inşa edilen Kule Cami enkazıdır. Kazılar sonunda bir çok mezar ve lahit bulundu ki burada I.Francis ve Mary Palaiologina’nın defnedildiğine inanılır. 1984 yılında camiye yakın yapılan kazılarda Tanrıça Dimitra,Kori ve tanrıça Kybele’ye adanmış kutsallar bulunmuştur. Bütün bu bulgular; kalenin antik dönemden itibaren yerleşim alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.

Orta kalede; Osmanlı dönemine ait bir çok yapı kurtarılmıştır. Bunların arasında en önemlilerden olan Tekke olarak da bilinen Osmanlı Manastırı, Medrese, taştan barut deposu, askeri hastane ve su depolamak için kullanılan Bizans su deposu sayılabilir. Son olarak; 1644 yılında İbrahim Han tarafından inşa edilen alt kalede Osmanlı ordusunuın kullandığı 80 binanın kalıntıları, bir banyo ve eski bir çeşme bulunmaktadır.

1912’de; adanın kurtuluşundan sonra kale ,kışlaya dönüştürüldü. Kalenin içinde; savaş dönemlerinde kadın ve çocukların korunması için sığındıkları yeraltı tünelleri ve 4000 metreküp kapasiteli yer altı su deposu yer almaktadır. Yeraltındaki tüneller kalenin dışında uzak bir noktaya çıkmaktadır.
1970’den sonra kale; tarihî bir anıt olarak ilân edildi. Bugün bu mekân; yaz boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.

 

Molyvos Kalesi , Mithymna’nın ortaçağ kalesi olarak da bilinen Molyvos kalesi; Midilli adasının ikinci büyük kalesidir. Adanın kuzey tarafına hakim olan kale; Molyvos’un üzerindeki yeşil bir tepenin üzerine inşa edilmiştir. Bizans döneminde antik Mithymna kalesinin kalıntıları ile inşa yapılmıştır. Kale; 1373 yılında Genovese Francisco Gatelouzon tarafından tamamlandı. Osmanlı döneminde kale bir çok değişikliğe uğradı.

Mithymna kalesi bölgenin korunmasında önemli bir rol oynadı. Çünkü Adramittion körfezine geçişi kontrol eden bir konumdaydı. Kırmızı ve kahverengi bazalt taşlarla inşa edildi. 10 adet yüksek kule ile çevrelenmiş olan kale güçlü duvarları ve derin hendekleri ile adanın en önemli kalelerinden biri haline geldi.

Kalenin içine girebilmeniz için ardı ardına üç kapıdan geçmelisiniz. İlki Osmanlı döneminde yapılan ve kalenin güney tarafında olan ve mimarisinde küntten  bir kemer olan kapıdır. Tonozlu sokak yokuşunu çıkmaya devam ederken; surlarla çevrili küçük bir alanda ikinci kapıyla karşılaşacaksınız. Kaleye ana giriş kapısı olan üçüncü giriş kapısı 14. yy’da yapıldı. Bu kapı adeta kalenin mücevherlerinden birisidir, odundan yapılmıştır ve üzeri metalle kaplanmıştır. Kapının yakınlarında “zematistra”lar yani haşlanma alanları bulunuyordu. Burada kaleyi savunanlar kızgın yağları ve katranları kuşatanların üzerine boşaltıyorlardı.

Kalenin içindeki 10 adet muhteşem kuleleri ve Osmanlı döneminde yapılan bir çok yapıyı göreceksiniz. Yine;  Bizanslılara ait ve su depolamak için kullanılan bir yer altı su deposunu bulacaksınız. Ana giriş kapısının güneyinde ve hâlâ ayakta olan kemerli yapı; Osmanlı döneminde barut deposu olarak kullanılıyordu. Bu kalenin birçok yerinde duvarlarında yerleşik yazıtlar ve plâklar vardır.

Molyvos kalesi;   Doğu Akdeniz’in  en önemli kalelerinden biridir. Bugün; hakikaten iyi korunmuş olan bu kalede  birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir.

 

Sigri Kalesi ,
Aynı adı taşıyan yerleşim biriminin yakınında yar alan ve adanın üçüncü büyük kalesi konumundaki Sigri kalesi; ziyaretçilerine deniz mavisi müthiş bir manzara sunmaktadır. Midilli adasında sonradan yapılan surlardan olan ve 1757 yılında türk amiral Süleyman paşa tarafından inşa edilen kale bölgenin ticaret limanının korunmasında önemli rol oynamıştır.

Küçük taş kale; 4 adet yüksek kule ile çevrilmiş ve derinde bir “zematistra” yani bir haşlanma alanı olan bir yapıdır. Osmanlılar tarafından inşa edilmesi sebebiyle Anadolu mimarisi örneklerini yansıtmaktadır. Demir ve ahşaptan yapılan kalenin ana giriş kapısının kemeri tipik bir Arap mimarisini yansıtmaktadır.  Yapımında beyaz ve kırmızı taşlar kullanılmıştır. İç kısmında taş kemerleri ve üst eşikteki hücreleri görebilirsiniz. Burada Osmanlı askerleri oturuyordu. İki önemli yazıt vardır ve bunlardan biri sultan III. Osman’ın imparatorluk ruğrasını taşımaktadır

1889’daki büyük depremde kale önemli hasarlar gördü. 1912 yılında adanın Osmanlılardan kurtulması ile kale bir kışla olarak kullanılmamaya başlandı. Bugün itibariyle kale; iyi korunmuş bir durumdadır ve ihtişamıyla Sigri’yi yüceltmektedir.